Home Thông tin quy hoạch Cho phép Công ty Flamingo Holding Group tài trợ quy hoạch Khu...

Cho phép Công ty Flamingo Holding Group tài trợ quy hoạch Khu đô thị mới Hồ Tây hơn 200 ha tại Lâm Đồng

264
0

UBND huyện Di Linh vừa chấp thuận chủ trương Công ty Cổ phần Flamingo Holding Group thực hiện tài trợ kinh phí lập Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới hồ Tây, thị trấn Di Linh.

Ảnh minh họa

UBND huyện Di Linh vừa phát đi Công văn số 1759/UBND-XD về việc Công ty Cổ phần Flamingo Holding Group nghiên cứu, tài trợ kinh phí thực hiện công tác khảo sát địa hình, lập nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới Hồ Tây, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, UBND huyện Di Linh chấp thuận chủ trương Công ty Cổ phần Flamingo Holding Group thực hiện tài trợ kinh phí lập Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới hồ Tây, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh như đề xuất của Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Cụ thể, phạm vi, quy mô khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch thuộc khu vực hồ Tây, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, với diện tích 225,8 ha.

Công ty Cổ phần Flamingo Holding Group có trách nhiệm chịu mọi chi phí, rủi ro trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập đồ án quy hoạch chi tiết, không yêu cầu bồi hoàn kinh phí và không gắn với bất cứ điều kiện nào.

UBND huyện Di Linh yêu cầu công ty chuyển nộp kinh phí tài trợ quy hoạch khái toán là khoảng 3,8 tỷ đồng vào Kho bạc Nhà nước Di Linh.

UBND huyện Di Linh cũng yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng khẩn trương tổ chức việc lựa chọn đơn vị tư vấn đảm bảo năng lực, kinh nghiệm theo đúng quy định. Đồng thời triển khai thực hiện đồ án quy hoạch đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu và quy định hiện hành của pháp luật.

Phòng Tài chính – Kế hoạch chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý nguồn kinh phí tài trợ lập quy hoạch và tham mưu cho UBND huyện phân bổ kinh phí để thực hiện quy hoạch từ nguồn kinh phí tài trợ.

Cafeland