Home Thông tin quy hoạch Đâu là khu vực có ý nghĩa quan trọng trong việc lập,...

Đâu là khu vực có ý nghĩa quan trọng trong việc lập, phê duyệt quy hoạch tại TP. Quảng Ngãi?

163
0

Ông Đặng Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa thống nhất bổ sung sơ đồ vị trí, phạm vi ranh giới các khu vực có ý nghĩa quan trọng trong công tác lập, phê duyệt quy hoạch tại thành phố Quảng Ngãi.

Sơ đồ vị trí khu vực có ý nghĩa quan trọng trong việc lập, phê duyệt quy hoạch tại thành phố Quảng Ngãi

Theo đó, sau khi xem xét đề nghị của giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 1277/SXD-QHKT ngày 6/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất bổ sung sơ đồ vị trí, phạm vi ranh giới các khu vực có ý nghĩa quan trọng trong công tác lập, phê duyệt quy hoạch thuộc thành phố Quảng Ngãi kèm theo Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 5/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Xây dựng, UBND thành phố Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đúng theo Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 5/5/2022 của UBND tỉnh và sơ đồ kèm theo.

Trước đó, ngày 6/7/2022, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi phát đi Công văn số 1277/SXD-QHKT gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi đề xuất bổ sung sơ đồ vị trí, phạm vi ranh giới các khu vực có ý nghĩa quan trọng trong công tác lập, phê duyệt quy hoạch tại thành phố Quảng Ngãi.

Tại Công văn này, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, theo Quyết định số 402/QĐ-UBND thì khu vực có ý nghĩa quan trọng trong công tác lập, phê duyệt quy hoạch tại thành phố Quảng Ngãi gồm có khu văn hóa Thiên Ấn; công viên Thiên Bút; khu vực mặt tiền hai bên sông Trà Khúc và phần diện tích nổi trên sông Trà Khúc, đoạn từ cầu Trường Xuân đến cầu Cổ Lũy.

Tuy nhiên, do chưa có sơ đồ vị trí, phạm vi ranh giới kèm theo Quyết định nên UBND thành phố gặp một số vướng mắc, khó khăn nhất định trong quá trình triển khai thực hiện.

Cafeland