Home Thông tin quy hoạch Hà Tĩnh rà soát quy định của pháp luật về tài trợ...

Hà Tĩnh rà soát quy định của pháp luật về tài trợ lập quy hoạch

31
0

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phát đi Công văn số 5250/UBND-XD về việc tham mưu việc tài trợ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nhà đầu tư quan tâm, tìm hiểu và tài trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch cần rà soát cập nhật chủ trương, chính sách để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đảm bảo theo đúng quy định.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở ngành và đơn vị có liên quan rà soát quy định của pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và các bộ ngành có liên quan.

Từ đó, tham mưu UBND tỉnh việc tiếp nhận tài trợ quy hoạch trong thời gian tới đảm bảo đúng quy định và phù hợp với thực tiễn.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 6/9 vừa qua, ông Trần Văn Hiệp – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu tạm dừng việc tiếp nhận tài trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh kể từ ngày Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng có hiệu lực thi hành cho đến khi Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương hướng dẫn triển khai thực hiện.

Đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương tài trợ kinh phí lập quy hoạch trước ngày ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW thì tiếp tục triển khai thực hiện theo quy định.

Khác với tỉnh Lâm Đồng, UBND tỉnh Đắk Lắk hiện đang phân vân trước vấn đề tiếp nhận tài trợ lập quy hoạch.

Ngày 21/9/2022, UBND tỉnh Đắk Lắk đã phát đi Công văn số 7969/UBND-TH chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến Bộ Xây dựng trong tháng 9/2022 về tiếp nhận tài trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng trong giai đoạn hiện nay.

UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết lý do phải xin ý kiến Bộ Xây dựng là vì, ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta thành nước phát triển có thu nhập cao.

Trong đó có quy định về việc đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Cụ thể là, Nhà nước bảo đảm đủ nguồn lực để lập quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất”.

Tuy nhiên, theo Điều 19 Luật Xây dựng (sửa đổi, bổ sung) thì quy định, Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ kinh phí để lập quy hoạch xây dựng.

Đồng thời, điều 12 Luật Quy hoạch đô thị (sửa đổi, bổ sung) cũng có quy định, Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ kinh phí để lập quy hoạch đô thị.

Cafeland