Home Thông tin quy hoạch Kiên Giang quy hoạch 1/2.000 khu dân cư hơn 200ha với 25.000...

Kiên Giang quy hoạch 1/2.000 khu dân cư hơn 200ha với 25.000 dân ở Phú Quốc

46
0

HĐND tỉnh Kiên Giang vừa công bố Nghị quyết về việc thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư và tái định cư tại khu vực Đồng Cây Sao, xã Cửa Dương và xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc.

Theo Nghị quyết, Khu dân cư và tái định cư tại khu vực Đồng Cây Sao có quy mô 204,43ha.

HĐND tỉnh Kiên Giang giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

Được biết ngày 30.3.2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, Kiên Giang đến năm 2030. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch đối với tổng diện tích quy hoạch gần 675 ha, tại 8 địa điểm. Quy mô dân số dự kiến tại các địa điểm điều chỉnh khoảng 51.500 người, tăng khoảng 42.500 người.

Trong đó, địa điểm số 7 khu vực Đồng Cây Sao điều chỉnh 203ha từ chức năng đất dịch vụ du lịch giải trí phức hợp và sân golf và đất nông nghiệp theo quy hoạch chung được duyệt thành chức năng đất tái định cư và đất đơn vị ở được quy hoạch đồng bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng, cây xanh phục vụ dân cư tại khu vực và lân cận.

Cụ thể điều chỉnh từ 176,8ha đất dịch vụ du lịch giải trí phức hợp và sân golf; 26,7ha đất nông nghiệp thành 50ha đất tái định cư; 105,44ha đất đơn vị ở; 6,62ha đất công trình công cộng; 28,46ha đất cây xanh và không gian mở và 12,98 ha đất giao thông.

Các chỉ tiêu quy hoạch: Quy mô dân số khoảng 25.000 người; hệ số sử dụng đất gộp (bruttô) trên toàn khu tối đa: 2 lần; tầng cao xây dựng tối đa: 10 tầng; các chi tiêu đất cây xanh, công trình công cộng cấp đô thị và đơn vị ở tuân thủ quy chuẩn về quy hoạch xây dựng.

Tập đoàn FLC “mất” dự án Đồng Cây Sao

Ngày 12.1.2018, UBND tỉnh Kiên Giang đã chấp thuận cho Tập đoàn FLC được tài trợ lập quy hoạch khu đô thị khoa học và du lịch phức hợp Đồng Cây Sao quy mô gần 2.000ha trả kết quả bằng sản phẩm quy hoạch.

Năm 2019, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang đã phối hợp UBND huyện Phú Quốc tổ chức họp lấy ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng đảo Phú Quốc. Trong đó có việc điều chỉnh sân golf từ Bãi Thơm về Đồng Cây Sao quy mô 230ha.

Ngày 18.01.2019 và 23.07.2019, FLC có đưa ra phương án quy hoạch 1/2000 cho khu vực Đồng Cây Sao nhưng không được thông qua.

Đầu tháng 11.2020, tại buổi làm việc báo cáo tình hình thực hiện và cam kết đầu tư của các dự án trên địa bàn Kiên Giang. Tập đoàn FLC đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án tại Đồng Cây Sao với nguồn vốn dự kiến 23.000 tỷ, đang lập quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 để trình lên.

Giữa tháng 11.2020, UBND tỉnh Kiên Giang có công văn số 1549/BQLKTTPQ-QLQH về việc chấm dứt tiếp nhận sản phẩm quy hoạch 1/2000 khu vực Đồng Cây Sao do FLC tài trợ lập quy hoạch do chưa thống nhất được kết quả định hướng chung.

Tháng 3.2021, Bộ Xây dựng có quyết định điều chỉnh số 486 về việc điều chỉnh quy hoạch khu vực Đồng Cây Sao từ 203ha đất dịch vụ giải trí và sân golf sang đất tái định cư và đơn vị ở.

Cafeland