Home Thông tin quy hoạch Quy hoạch khu đô thị ven biển 150ha và khu đô thị...

Quy hoạch khu đô thị ven biển 150ha và khu đô thị ven Quốc lộ 1A 168ha tại Nghi Sơn

78
0

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chấp thuận chủ trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 2 khu đô thị có tổng diện tích khoảng 318ha tại các phường, xã thuộc thị xã Nghi Sơn.

Cụ thể, chủ trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới phía Đông Quốc lộ 1A tại xã Hải Ninh và phường Hải An, thị xã Nghi Sơn.

Khu đô thị mới phía Đông Quốc lộ 1A có quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng168 ha và có phía Bắc giáp đường quy hoạch, phía Đông giáp khu dân cư, giáp hành lang đê biển Hải Ninh, phía Tây giáp dân cư hiện trạng và đất nông nghiệp, phía Nam giáp đất nông nghiệp, đất dân cư hiện trạng.

Khu vực quy hoạch 2 dự án khu độ thị

Chủ trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới phía Tây đường ven biển tại phường Hải An, phường Tân Dân và phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn.

Khu đô thị mới phía Tây đường ven biển có quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 150 ha và có phía Bắc giáp đường quy hoạch, phía Đông giáp hành lang đường ven biển, phía Tây giáp dân cư hiện trạng và đất nông nghiệp, phía Nam giáp đường dân sinh kế tiếp, đất nông nghiệp, đất dân cư hiện trạng.

Kinh phí cho công tác lập quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị bảo đảm theo quy định tại Điều 12 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. Trường hợp Công ty cổ phần thương mại Tiến Đại Phát quan tâm đến công tác lập quy hoạch tại địa phương, thì liên hệ với UBND thị xã Nghi Sơn để tài trợ kinh phí lập quy hoạch đô thị theo quy định. Việc tiếp nhận nguồn kinh phí theo hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn số 1581/STC-HCSN ngày 29/3/2021 về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện tiếp nhận, sử dụng nguồn kinh phí tài trợ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

Trong quá trình tổ chức lập quy hoạch, UBND thị xã Nghi Sơn cần rà soát, xác định nhu cầu đất tái định cư để ưu tiên dành đất bố trí tái định cư cho các hộ dân cần phải di dời, giải phóng mặt bằng để đầu tư các khu công nghiệp trong khu kinh tế, đảm bảo yêu cầu phát triển trước mắt và lâu dài.

Cafeland