Home Thông tin quy hoạch Thanh Hóa cập nhật tiến độ Khu công nghiệp gần 500ha tại...

Thanh Hóa cập nhật tiến độ Khu công nghiệp gần 500ha tại Nghi Sơn

61
0

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có văn bản chấp thuận cho phép thực hiện dự án Khu công nghiệp Đồng Vàng và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thị xã Nghi Sơn.

Dự án Khu công nghiệp Đồng Vàng do Tổng Công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát làm chủ đầu tư với tổng diện tích sử dụng đất là 491,9 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác của nội dung thẩm định về vị trí, ranh giới, số liệu diện tích, loại đất, chỉ tiêu sử dụng đất và sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của dự án; hướng dẫn UBND thị xã Nghi Sơn, chủ đầu tư dự án và các đơn vị có liên quan hoàn thiện đầy đủ hồ sơ thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng, đầu tư, bảo vệ môi trường… để được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Nghi Sơn các đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra việc sử dụng đất, sử dụng rừng, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường và việc chấp hành các quy định pháp luật khác có liên quan của các dự án nêu trên theo thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành.

UBND thị xã Nghi Sơn cập nhật dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thị xã Nghi Sơn trình UBND tỉnh phê duyệt; làm cơ sở thực hiện trình tự, hồ sơ về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng, giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định và thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với việc sử dụng đất của dự án.

Chủ đầu tư dự án (Tổng Công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát – CTCP) triển khai nghiêm túc, đầy đủ trình tự, thủ tục hồ sơ đầu tư, xây dựng, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và các quy định khác của pháp luật liên quan, trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện dự án theo quy định.

Theo cập nhật mới nhất (ngày 3/10), của UBND tỉnh Thanh Hóa hiện tại dự án đã hoàn thành thủ tục chuyển đổi đất trồng lúa (14 ha) và đất rừng sản xuất (282,29 ha); đang tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục về xây dựng, môi trường, đấu nối hạ tầng kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Trước đó vào tháng 3/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định về chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp Đồng Vàng tại Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Dự án được triển khai tại xã Tân Trường, xã Phú Lâm và xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (thuộc một phần phân khu công nghiệp số 15 – khu kinh tế Nghi Sơn) có quy mô 491,9 ha với tổng vốn đầu tư 2.400 tỉ đồng.

Dự án triển khai không quá 48 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày 18/3/2022.

Cafeland