Home Thông tin quy hoạch Thanh Hoá quy hoạch vùng sinh thái rừng đầu nguồn hơn 58.000ha

Thanh Hoá quy hoạch vùng sinh thái rừng đầu nguồn hơn 58.000ha

333
0

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lang Chánh đến năm 2045.

Tha Ma Hảo (Lang Chánh). Ảnh: Lê Thanh Từ

Theo đó, ranh giới lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của huyện Lang Chánh với 10 đơn vị hành chính cấp xã (9 xã và 1 thị trấn). Phía Bắc vùng quy hoạch giáp huyện Bá Thước; phía Nam giáp huyện Thường Xuân; phía Đông giáp huyện Ngọc Lặc; phía Tây giáp huyện Quan Sơn và huyện Sầm Tớ (tỉnh Hủa Phăn – nước CHDCND Lào).

Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 58.562,81ha (585,63km2). Quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 54.500 người, dân số đô thị khoảng 21.500; đến năm 2045 khoảng 58.500 người; dân số đô thị khoảng 32.500.

Về quy mô đất đai, dự báo đất xây dựng đô thị đến năm 2030 khoảng 1.362ha (chiếm 2,32% tổng diện tích tự nhiên); đến năm 2045 khoảng 1.500ha (chiếm 2,56% tổng diện tích tự nhiên).

Khu vực quy hoạch có tính chất là vùng sinh thái rừng đầu nguồn, vùng phát triển kinh tế nông – lâm nghiệp, du lịch, dịch vụ và công nghiệp khai khác, vật liệu xây dựng.

Các điểm đô thị, là hạt nhân phát triển kinh tế xã hội tiểu vùng gồm: Thị trấn Lang Chánh; Đô thị Ngàm (xã Yên Thắng); Đô thị Poọng (xã Giao Thiện).

Toàn huyện Lang Chánh được phân thành 3 tiểu vùng: Vùng phía Bắc gồm thị trấn Lang Chánh, xã Đồng Lương, Tam Văn; Tân Phúc.

Vùng phía Nam gồm 3 xã Giao An, Giao Thiên và Trí Nang.

Vùng phía tây gồm 3 xã Lâm Phú, Yên Thắng, Yên Khương.

Được biết, Lang Chánh là một huyện miền núi nằm ở phía Tây tỉnh Thanh Hóa với diện tích 585,92 km2.

Đây là huyện có địa hình đa dạng và phức tạp với độ cao tăng dần từ 400-500 ở phía Đông lên tới 700–900m ở phía Tây.

Cafeland