Home Thông tin quy hoạch Thông tin mới nhất về dự án Ngân Câu Villa 36ha tại...

Thông tin mới nhất về dự án Ngân Câu Villa 36ha tại Điện Bàn

138
0

UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định giao đất, cho thuê đất để Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Dịch vụ Thái Dương thực hiện dự án xây dựng nhà ở Khu đô thị Ngân Câu Villa tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Theo quyết định này, tỉnh Quảng Nam giao đất, cho thuê đất (đợt 1) với diện tích 63.026 m2 đã được UBND thị xã Điện Bàn thu hồi đất theo thẩm quyền. Trong đó, đất hộ gia đình, cá nhân sử dụng có diện tích 37.099m2 và đất do UBND phường Điện Ngọc quản lý, với diện tích 25.926m2.

Diện tích đất này được giao cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Dịch vụ Thái Dương thực hiện dự án xây dựng nhà ở Khu đô thị Ngân Câu Villa tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn (đợt 1).

Cơ cấu sử dụng đất của dự án là đất ở 21.101 m2, gồm đất ở liền kề là 19.088 m2; đất ở biệt thự là 2.013 m2.

Đất cho thuê trả tiền một lần (đất thương mại dịch vụ) là 120,8 m2;

Đất giao không thu tiền sử dụng đất là 41.803 m2 gồm: Đất ở tái định cư 3.426,7 m2; Đất công cộng: 950,8 m2; Đất công viên cây xanh 1.464,8 m2; Đất hạ tầng kỹ thuật 33.604,6 m2.

Đất dự trữ cho mục đích công cộng (công viên cây xanh hoặc công trình công cộng) 2.356,9 m2.

Thời hạn sử dụng đất: Đối với đất giao có thu tiền sử dụng đất là 50 năm, kể từ ngày ký quyết định này. Người mua nhà gắn liền với quyền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng đất ở chia lô được sử dụng ổn định lâu dài. Đối với đất giao không thu tiền sử dụng đất kể từ ngày ký Quyết định này đến khi kết thúc dự án, Chủ đầu tư phải bàn giao cho địa phương quản lý. Đối với đất thuê trả tiền thuê đất một lần là 50 năm, kể từ ngày ký quyết định này.

Quyết định cũng yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Dịch vụ Thái Dương có trách nhiệm:

Nộp tiền sử dụng đất và các khoản thu khác về đất vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định. Sử dụng đất đúng vị trí, diện tích, mục đích được Nhà nước giao.

Thực hiện Dự án xây dựng nhà ở Khu đô thị Ngân Câu Villa theo đúng hồ sơ thiết kế và Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) được phê duyệt tại Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh; thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh, đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ theo đúng quy định.

Bàn giao toàn bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật sau khi hoàn thành cho địa phương quản lý.

Chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi đã hoàn thành hạ tầng theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt và được Sở Xây dựng có ý kiến chấp thuận bằng văn bản.

Ký Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Đối với diện tích còn lại của dự án là 297.597,7 m2 đề nghị Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Dịch vụ Thái Dương khẩn trương phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn, UBND phường Điện Ngọc và các đơn vị có liên quan để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, xác lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án.

Giãn tiến độ dự án

Vào tháng 3/2019, UBND tỉnh Quảng Nam đã chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Thái Dương lập dự án đầu tư khu đô thị Ngân Câu Villa. Dự án này có quy mô hơn 36 ha, trong đó xây dựng 612 căn nhà liền kề, 45 căn biệt thự và 85 căn tái định cư. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 219 tỷ đồng.

Theo kế hoạch dự kiến, dự án sẽ triển khai từ tháng 9/2019 và hoàn thành, đưa vào sử dụng vào tháng 12/2021.

Đến tháng 10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh giao Sở Xây dựng tổ chức thanh tra việc triển khai thực hiện 6 dự án của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thái Dương gồm: Khu dân cư phố chợ Trường Xuân (TP. Tam Kỳ); Khu dân cư Quảng Lăng tại Khu Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (TX. Điện Bàn); Khu đô thị Ngân Câu Villa (TX. Điện Bàn); Khu Dân cư mới Thái Dương 2, Khu đô thị Nam Ngọc và Khu đô thị Hỗn hợp Thái Dương 3 (đều thuộc TX. Điện Bàn).

Qua đó, đánh giá cụ thể năng lực của công ty, tiến độ, khả năng triển khai thực hiện các dự án, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Bên cạnh việc thanh tra toàn diện các dự án nêu trên, UBND tỉnh Quảng Nam cũng có những giải pháp trước mắt nhằm gỡ khó cho chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án như cam kết.

Đến cuối tháng 5, UBND tỉnh Quảng Nam đã ra Công văn số 3442/UBND-KTN điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Quảng Lăng, Khu đô thị Ngân Câu Villa, Khu dân cư mới Thái Dương 2 tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất giãn tiến độ dự án Khu đô thị Ngân Câu Villa đến hết Quý II/2023. Thời gian giãn tiến độ là thêm 18 tháng so với tiến độ đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 1650/UBND-KTN ngày 28/3/2019.

Cả 3 dự án nêu trên đều do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Dịch vụ Thái Dương làm chủ đầu tư tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thái Dương được thành lập vào tháng 4/2018, có trụ sở tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, vốn điều lệ ban đầu 90 tỷ đồng. Tính đến tháng 9/2021, doanh nghiệp có vốn điều lệ 230 tỷ đồng, thuộc sở hữu của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Thái Dương.

Về Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Thái Dương, doanh nghiệp này ra đời từ năm 2014, có địa chỉ tại quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, vốn điều lệ tính đến tháng 8/2021 là 270 tỷ đồng. Chủ tịch HĐQT của Thái Dương hiện nay là ông Phùng Tấn Viết.

Cafeland